Johannes 5:19 & 15:5

De Zoon en de Vader
19. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.
20. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert.
21. Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.
22. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven,
23. opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft.

De ware Wijnstok en de ranken

  1. Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier.
  2. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.
  3. U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb.
  4. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.
  5. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.
  6. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.
  7. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.
  8. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.

Ons bidden bestaat vooral uit vragen/voorbede. Het zogenaamde ‘vragend bidden’: voor vervolgde christenen, voor eenheid, voor recht…. Maar is voorbede wel de beste gebedshouding? De gelovige vraagt iets aan God, in de verwachting dat het gebed verhoord wordt. Voor we het in de gaten hebben, wordt ons gebed een transactie: ons gebed beweegt God. Als ons gebed vooral uit voorbede bestaat, kan dat eenvoudig leiden tot economisch denken. Wat levert het me op? Waarom krijg ik niet wat ik vraag? Bidden blijkt dan vaak zeer inefficiënt. Mijn boodschappenlijstje bij Albert Heijn is sneller afgevinkt dan mijn gebedsverzoeken.

Als je de bijbel leest zie je dat Jezus weinig voorbede doet. Wel zoekt hij vaak een stille plaats. Bidden is dus stilte zoeken, je richten op God. Wij zijn gericht op controle. Gebed is het tegenovergestelde: loslaten. In Psalm 46, die zeker niet over voorspoed gaat, klinkt: Laat af en weet dat Ik God ben!

Johannes 5: de Zoon kan niets van zichzelf doen. Hé, wat zegt Jezus hier? Hij zegt hier dat Hij in heel Zijn doen en laten afhankelijk is van de Vader. Daarom richt Hij zich steeds op de Vader. Augustinus heeft gezegd: de Zoon kan alleen kijken en luisteren. Bidden is relatie, contact zoeken. Johannes 15: wij kunnen niets doen zonder Jezus. Het is een doorgaande beweging van de Vader op de Zoon en van de Zoon op de gelovige. In Christus wordt je opgenomen in de vertrouwensband met de vader. In Genesis is de vertrouwensband verstoord geraakt. Maar het eerste wat God doet is ons zoeken en roepen, waar wij ons verstoppen. Hij wil de wandeling uit het paradijs weer voortzetten. Gebed is allereerst met God verbonden zijn, je aan hem toevertrouwen. Overgave.

Controle houden is de grootste verleiding die er is. Onafhankelijk willen we zijn. Niet afhankelijk willen zijn van DE Ander (God). Wij zijn altijd maar weer druk in de weer met dingen die vergaan. Brood op de plank, desnoods met overuren. We hebben graag een God die aan onze wensen tegemoet komt. Maar het enige dat wij moeten doen is alles loslaten en bij Hem zijn in de stilte. Bidden is kijken naar de Vader, wat doet Hij? Opzien naar de Vader. En dat is een restant uit paradijs. Dan kan er zomaar een diepe rust in je komen, vrede die alle verstand te boven gaat. Als vrucht van Gods Geest. Blijf in Mij. Dus niet: kom even en ga weer weg. Nee, blijven, als in een relatie, en in een relatie leg je ook niet je boodschappenlijstje neer en ben je weer weg. In een relatie gaat het niet om wat je doet, maar om het samen zijn, je bent verbonden met de ander.

Jezus zegt niet; jullie moeten veel vrucht dragen. Dat vrucht dragen is geen roeping op zich. Het is: blijf in Mij (roeping) dan zul je veel vrucht dragen (zegen). In Zijn nabijheid merkt je meer en meer dat je zonder Hem niets kunt. Johannes 15: als je in mij blijft (…) vraag de Vader wat je wilt (…) De kracht ligt dan in Degene die luistert/hoort. Door meer in verbinding te zijn met de Vader, ga je meer vragen wat in overeenstemming is met zijn wil. Bidden is zijn met God. En dat kost meer moeite dan je zou denken. Van nature wil je dingen ontwikkelen, activiteiten ontplooien, de mouwen opstropen! Stil worden, kijken en verbonden zijn totdat je echt hoort wat je moet doen, is echt ongelofelijk moeilijk. Ik begin te begrijpen wat Jezus over zichzelf zegt: ‘Ik kan niets doen voordat ik het de Vader zie doen.’

Juist in deze drukke tijd, waarin alles 24x7 door moet gaan, is het fijn, en goed om stil te worden bij God. Even niets moeten, geen lijstje moeten afwerken, geen hele verhalen moeten houden om stilte te voorkomen, maar stil worden. God weet al lang wat je nodig hebt, dus niet alleen daarvoor hoef je te bidden. God verlangt naar relatie met ons, dat we ons echt aan Hem toevertrouwen.

Ik sluit af met een verhaal van de Oosters-orthodoxe bisschop Kallistos die vertelde eens: ‘Er was eens een oude man die de gewoonte had uren in de kerk door te brengen. Op een gegeven moment vroegen zijn vrienden hem wat hij daar al die tijd aan het doen was. “Ik ben aan het bidden,” antwoordde hij. “O,” zeiden zijn vrienden, “dan heb je vast heel veel aan God te vragen!” Enigszins verbaasd zei de oude man, “Ik vraag God helemaal niets.” “Maar, wat doe je daar dan al die tijd?”, vroegen zij. Hij antwoordde: “Ik zit en kijk naar God en God zit en kijkt naar mij.”’

Ik wens jullie een goede werkweek, en rust om tot stilte te kunnen komen.