Weekopening 16 mei 2022

Beloften van heil voor Sion Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt, breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen weeën gekend hebt, want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de HEERE. Vergroot de plaats voor uw tent, laat men uw tentkleden wijd uitspannen, wees niet terughoudend, verleng uw touwen, sla uw pinnen vast. Want u zult zich rechts en links uitbreiden, uw nageslacht zal de heidenvolken in bezit nemen en de verlaten steden bevolken....

May 16, 2022 · 4 min · Jelte

Weekopening 7 maart 2022

Dit keer een korte weekopening, maar daardoor niet minder waardevol, en ook zeker niet minder actueel. Vandaag lees ik een stukje uit het boek: Iedere dag geboeid. Dit boek is geschreven door Christenen die vervolgd worden omdat ze geloven. Voor vandaag staat het volgende in dit boek: Hoewel het moeilijk is om vast te stellen onder welke omstandigheden deze Psalm is gedicht, spreekt de inhoud voor zichzelf. Te midden van gevaar schuilt David bij de Heer....

March 7, 2022 · 2 min · Jelte