Weekopening 16 mei 2022

Beloften van heil voor Sion Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt, breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen weeën gekend hebt, want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de HEERE. Vergroot de plaats voor uw tent, laat men uw tentkleden wijd uitspannen, wees niet terughoudend, verleng uw touwen, sla uw pinnen vast. Want u zult zich rechts en links uitbreiden, uw nageslacht zal de heidenvolken in bezit nemen en de verlaten steden bevolken....

May 16, 2022 · 4 min · Jelte

Weekopening 7 maart 2022

Dit keer een korte weekopening, maar daardoor niet minder waardevol, en ook zeker niet minder actueel. Vandaag lees ik een stukje uit het boek: Iedere dag geboeid. Dit boek is geschreven door Christenen die vervolgd worden omdat ze geloven. Voor vandaag staat het volgende in dit boek: Hoewel het moeilijk is om vast te stellen onder welke omstandigheden deze Psalm is gedicht, spreekt de inhoud voor zichzelf. Te midden van gevaar schuilt David bij de Heer....

March 7, 2022 · 2 min · Jelte

Weekopening 16 augustus 2021

Johannes 5:19 & 15:5 De Zoon en de Vader 19. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. 20. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert....

August 15, 2021 · 6 min · Jelte

Weekopening 3 mei 2021

Bijbelse Prutsers. Vandaag ga ik in mijn weekopening het hebben over bijbelse prutsers. Ik volg een podcast over de bijbel. Ik zou zeggen, zeker de moeite waard om eens te luisteren. Je kunt hem vinden op: https://www.nporadio5.nl/podcasts/dit-is-de-bijbel Eerst gaan we een stuk lezen uit de bijbel, Galaten 2 vers 1 tot en met 14, waarin Paulus schrijft: Daarna ging ik, na verloop van veertien jaar, weer naar Jeruzalem, samen met Barnabas, en ik nam ook Titus mee....

May 3, 2021 · 8 min · Jelte